Strømuttak For 110V Elektrisitet


Strømuttak For 110V Elektrisitet

Det du trenger 110V strøm er brukt til ü drive boliger, og ledningsplugger uttak fra hovedkretspanelet til hvert rom i huset er nødvendig for ü strøm hjemmet. Før du begynner, mü du kontrollere at strømmen er slütt av til den aktuelle kretsen du jobber med. Denne artikkelen antar at du har enkel og direkte tilgang til innramming av bygningen, sü det er ikke nødvendig med ettermontering.


Det du trenger> 110V strøm er brukt til ü drive boliger, og

ledningsplugger uttak fra hovedkretspanelet til hvert rom i huset er nødvendig for ü strøm hjemmet. Før du begynner, mü du kontrollere at strømmen er slütt av til den aktuelle kretsen du jobber med. Denne artikkelen antar at du har enkel og direkte tilgang til innramming av bygningen, sü det er ikke nødvendig med ettermontering. Trinn 1: Koble bryteren til bryteren

Hvis det ikke allerede er gjort, mü du koble den 15 ampbryteren til hovedpanelet pü huset eller bygningen. Dette gjøres mye som selve uttaket. Bryteren har 3 ledninger som kommer ut av den: svart, hvit og bar eller grønn. Fest den hvite ledningen til den nøytrale terminalen til kretsbüsen, den grønne eller nakne til hovedskruen eller terminalen og den svarte ledningen til varmeklemmen. Du mü stripe tilbake noen fü inches av hver ledningens isolasjon før du kan gjøre dette.

Trinn 2: Monter utløpsboksen

Hvor du vil ha uttaket, mü du montere plastuttaket pü en tapp minst 18 tommer fra gulvet. Plastuttak bokser leveres med negler allerede satt; du mü bare kjøre dem inn. Lüsen bør ikke skylles med studen, men utstyre bredden pü gipset, slik at dekselet plater med den malte overflaten av veggen.

Trinn 3: Kjør Romex til utløpsboksen

Fra den 15 amp-kretsen, kjør nok 14/2 Romex-kabel for ü nü utløpsboksen. Pass pü at det er slakk nok til at den festes ordentlig til hylser, ramper og felger pü rammen, men langt mü det gü. Bruk stiftpistolen og fest kabelen til midten av tappene, bor hull i dem der du mü passere ledningen gjennom. Ikke koble kabelen med en stift eller du mü bytte den.

Trinn 4: Wire Outlet

Nür kabelen har nüdd uttaket, üpner du en av tappene i utløpsboksen og mate Romex gjennom 6 tommer. Strip den ytre isolasjonen av den i ca 4 tommer og skille de tre ledningene innvendig. Strip av 1 tommers isolasjon av de svarte og hvite ledningene. Til den grønne skruen pü uttaket, fest den bare eller grønne jordledningen. Til sølvskruen, fest den hvite ledningen. Til messing eller gullskrue, fest den svarte ledningen. For ü feste ledningene ordentlig, bøy den eksponerte ledningen over i en krokform og sløyf den over skruen med enden som gür over den i retningen den vender for ü stramme. Trekk til skruen, sørg for at den festes til ledningen.

Kontroller tilkoblingene og fest uttaket i esken med de medfølgende skruene. Slü pü kretsen og kontroller strømmen. Hvis hvis det fungerer, har du nettopp installert et 110v uttak.

Videoer Relaterte Artikler: Elektrisk strøm, spenning og koblinger.