Elektriske Jordingsteknikker Forklart


Elektriske Jordingsteknikker Forklart

Elektrisk jording er den beste måten å sikre at familien din og eiendeler ikke blir skadet av elektrisk strøm. Når et elektrisk anlegg er jordet, styres strømmen nedover en vei til bakken slik at de ikke kan komme i kontakt med mennesker og følsomt elektronisk utstyr. Hvis du må koble hele hjemmet ditt, er det best å jobbe med en profesjonell elektriker for å sikre at riktig elektrisk jordingsteknikk blir brukt i hele hjemmet ditt.


Elektrisk jording er den beste måten å sikre at familien din og eiendeler ikke blir skadet av elektrisk strøm. Når et elektrisk anlegg er jordet, styres strømmen nedover en vei til bakken slik at de ikke kan komme i kontakt med mennesker og følsomt elektronisk utstyr. Hvis du må koble hele hjemmet ditt, er det best å jobbe med en profesjonell elektriker for å sikre at riktig elektrisk jordingsteknikk blir brukt i hele hjemmet ditt. Men hvis du planlegger å prøve en ledningsjobb som inkluderer jording, bør du følge riktige teknikker.

Low Resistance Grounding Path

Når ledningen er ferdig, er jording gjort slik at strømmende strømmer ikke kan hoppe og elektrokutere mennesker og eiendeler. Jording må imidlertid produsere mindre motstand enn en person. Hvis banen til bakken gir noen motstand mot strømmen, vil strømmen finne denne banen vanskelig å reise og kan fortsatt utgjøre en trussel mot enkeltpersoner. Derfor er det spesielt viktig at banen er fri for motstand og det første valget for den nåværende å reise til bakken. For å holde motstandsnivået lavt, må grunnimpedansen være mindre enn 1 ohm. Hvis du har jordet ledningene dine slik at banens impedans er mindre enn 1 ohm, kan du ganske enkelt være sikker på at familien din er trygg fra elektrokutur.

Jordfeilbryterbrytere

Jordbryterbrytere er enkle å finne i de fleste hjem, og mange gjør-det-selv er kjent med å installere dem. En jordfeilkretsbryter er konstruert for å overvåke strømmen og slå av når det er ubalanse som indikerer at det er en svingstrøm. For tiden er det nødvendig med installasjon av GFCI i områder som er utsatt for fortsatt fuktighet, for eksempel bad, kjøkken, våt barer og dekk. GFCI er billige og kan kjøpes fra din lokale bedriftsforbedringsbutikk. De er svært effektive i inneholdt strømstrøm, fordi når en ubalanse i strømmen oppdages, blir kretsen slått av umiddelbart.

Pigtail Connections

En pigtail er en gruppe ledninger som er vridd på en slik måte at jordingen blir intakt. For å fullføre en pigtail-tilkobling må du bare ta to jordede ledninger og legge til dem en 6-tommers samsvarende ledning som har blitt strippet. Du vil binde de tre ledningene sammen med en ledningskontakt. I dag finner du pigtailkontakter hos din lokale bedriftsforbedringsbutikk. Dette gjør det enklere å skape pigtails fordi du bare mater de to bakkene i kontakten og vri den tett. Den tredje strippede ledningen er plassert i kontakten. Pigtails er veldig effektive for å holde bakken på plass.

Jordforbindelse til elektronikk

For å forhindre elektrisk støt på mennesker, må du opprette en jordingsbane med en impedans på mindre enn 1 ohm. Elektronikken kan imidlertid være enda mer følsom overfor strømmende strømmer. Ditt hjem er trolig fylt med alle slags elektronisk utstyr; TV, datamaskiner, videoutstyr og smarte telefoner. Selv om en svindelstrøm kanskje ikke kan sette livet eller livet til en av dine familiemedlemmer i fare, kan det skade eller ødelegge elektronikk. Derfor, når du lager en vei for svindelstrøm, bør du planlegge for en jordimpedans på mindre enn. 25 ohm.

Videoer Relaterte Artikler: Strøm, motstand, Ohms lov, elektrisk felt, del 1.