Livsstil

Livsstil: typisk for konkrete historiske sosio-økonomiske forhold og måten å form for individuelle og kollektive menneskelige aktiviteter trekk som kjennetegner sin atferd, kommunikasjon, tenkemåte.