Slik Bruker Du En HĂ„ndboring


Slik Bruker Du En HĂ„ndboring

I trebearbeiding er det mange verktÞy, som hÄndbore, som ikke er elektriske. Selv om disse elektriske verktÞyene gjÞr livet enklere, er det noen tilfeller nÄr et verktÞy med menneskelig kraft er nÞdvendig. Du vil kanskje bruke en hÄndbore nÄr du arbeider med sjeldent tre eller noe sÄrbart. Et annet eksempel pÄ Ä bruke en hÄndbore er nÄr du bare trenger en viss dybde i stedet for Ä bore hele veien gjennom materialet.


I trebearbeiding er det mange verktÞy, som hÄndbore , som ikke er elektriske. Selv om disse elektriske verktÞyene gjÞr livet enklere, er det noen tilfeller nÄr et verktÞy med menneskelig kraft er nÞdvendig.
Du vil kanskje bruke en hÄndbore nÄr du arbeider med sjeldent tre eller noe sÄrbart. Et annet eksempel pÄ Ä bruke en hÄndbore er nÄr du bare trenger en viss dybde i stedet for Ä bore hele veien gjennom materialet. HÄnd Þvelser er en nÞdvendig del av verktÞykassen din. Imidlertid ikke bli lurt av det forenklede utseende. Slik bruker du en hÄndbore effektivt og effektivt.
Hva du trenger
‱ HĂ„ndbore
‱ Treplank
‱ Skraptre
‱ Hammer
‱ Awl eller midtstempel
‱ Drill bits
Trinn 1 - Plasser bit i Chuck
Ved hjelp av en chuck-tast, Äpner du chucken pÄ hÄndboret. Dette er delen av boret som holder borkronen. Skyv borekronen inn i chucken og stram den. Pass pÄ at biten du bruker, passer for materialet. Hvis du skal bore i metall, vil du ha en metallbit. Husk ogsÄ at jo stÞrre hullet du borer, desto kraftigere mÄ du bruke. For Ä holde tingene trygge, ville det vÊre bedre Ä bore flere mindre hull for Ä bygge deg opp til det ene stÞrre hullet.
Trinn to - Marker starthull
NÄr du bruker en hÄndborer, mÄ du ha et starthull for Ä hjelpe deg med Ä fÄ boringen startet. Uten startholdet vil boret ha en tendens til Ä "gÄ" over materialet. Hvis du bruker sjeldent tre, eller gjÞr en finish til noe skjÞre, vil det skrape det. Bruk en hammer og trykk pÄ hodet pÄ en Þl i midten av hvor du vil ha hullet boret. Hvis du borer i metall, bruk deretter et midtstempel for Ä lage et innrykk.
Trinn 3 - Klemme Arbeidsstykke
Sett stykket du skal bore pÄ et stabilt, stabilt arbeidsomrÄde. Hvis du borer inn i en plank av tre, klem det til en arbeidsbenk. Bruk et stykke skrap ved Ä bore inn hvis du skal gÄ gjennom skogen. Dette vil holde arbeidsbenken din skadet.
Trinn fire - Bor i materiale
Den faktiske boringen tar litt Þvelse. FÞr du borer inn i materialet, mÄ du kontrollere at hÄndboret er helt vinkelrett pÄ arbeidsflaten. Ta tak i det Þverste hÄndtaket ved Ä trykke hÄndflaten i midten av hÄndtaket. PÄfÞr trykket pÄ boret og begynn Ä svinge hÄndtaket sakte. NÄr boret gÄr inn i arbeidsstykket, kan du legge til litt mer fart. Det er imidlertid viktig Ä huske pÄ at du ikke trenger Ä bore sÄ fort du kan. En jevn kadence vil bli mye bedre enn Ä prÞve Ä gÄ for fort.
Trinn fem - RengjĂžr trebrikker
NÄr du borer, vil det vÊre sagsprodukt og flis som akkumulerer i nÊrheten av hullet.Trekk borkronen regelmessig ut av arbeidsstykket og blÄs bort brikkene fÞr du fortsetter.

Videoer Relaterte Artikler: Slik bruker du en piggmaskin.