Hagearbeid

Hage - en avling som er engasjert i dyrking av flerårige bær og frukt avlinger, samt dyrking av prydplanter (gartnerier).