10 Tips For Bruk Av Bærbar Drill Trykk


10 Tips For Bruk Av Bærbar Drill Trykk

A bærbar bore trykk er en måte å slå din trådløse drill inn i en boretrykk. Dette er nyttig når du må lage perfekt vinkelrette hull. Det er flott for bruk på et arbeidssted, eller som et billigere alternativ til et gulv eller benkmontert bore trykk. Mange kan kjøpes for så lite som 25 til 50 dollar-en ekte handel i forhold til deres fullstendige kolleger.


A bærbar bore trykk er en måte å slå din trådløse drill inn i en boretrykk. Dette er nyttig når du må lage perfekt vinkelrette hull. Det er flott for bruk på et arbeidssted, eller som et billigere alternativ til et gulv eller benkmontert bore trykk. Mange kan kjøpes for så lite som 25 til 50 dollar-en ekte handel i forhold til deres fullstendige kolleger. For å få mest mulig ut av den bærbare borepressen, må du sørge for at du vet hvordan du bruker den riktig.

Les bruksanvisningen grundig

Brukerhåndboken vil lære deg alle anvendelser av verktøyet, samt begrensninger og mulige farer.

Følg grunnleggende sikkerhetsregler

  • Rengjør arbeidsområdet ditt
  • Ikke tving verktøyet
  • Bruk øyevern
  • Ikke bruk for mye løse klær eller smykker
  • Ikke overrekke eller arbeid uten balanse
  • Kontroller delene dine ofte for å være sikker på at de ikke er skadet og fungerer riktig.

Sikre boringen

Før du starter et prosjekt, sørg for at boret er ordentlig festet til akselen. I tillegg må du sørge for at biten er ordentlig festet til chucken. Pass også på at baseplaten er ordentlig festet til en benk med klemmer eller en skrue. Hvis du jobber i feltet, må du kontrollere at borepressen er på en flat overflate. Disse trinnene er ikke bare sikkerhetsforanstaltninger, men vil også sørge for at du driller rette hull.

Lag et treningshull

Når boret er justert for den typen hull du vil bore, må du først lage et treningshull på treverk. På den måten ødelegger du ikke et stykke ferdig tre.

Angi hullhull

Dette er spesielt nyttig når du gjentar gjentatte hull på samme dybde. For å gjøre dette, plasser borepressen på kanten av en arbeidsbenke eller lignende overflate. Deretter trykker du på boret ned til det når dypet av hullet du vil ha. Trekk til dybdeskruen.

Forkalking

Når du senker ned, må du sørge for at du bruker en forsenkingsbit og deretter juster boredybden til ønsket nedsenkningsdybde.

Vinkelboring

For å gjøre vinkelboring må du rotere styrestangene og justere indeksen markere stangholderne. Bruk vinkelreferansene på basisplaten til å velge ønsket vinkel. Bor med borestyringen flush med treet du bor i.

Kantboring

For å sitte boret på kanten av et stykke materiale, legg det først på kanten som skal bores. Vri basplaten til sidene er i kontakt med arbeidsstykket.

Drilling Round Stock

Bruk V-blokkene til å holde rundt aksel på plass når du borer den.

Kantsliping

Mange borpresser kan monteres på undersiden av en benk for kantsliping. De kan også utføre kantsliping mens de holdes i hånden.

Videoer Relaterte Artikler: 21 Ways to Hide and Organize Things in your House #2.